beeldaspecten

Beeldaspecten moet je zien als de ingredienten van een kunstwerk; aspecten betekenen 'delen van', in dit geval van een kunstwerk.

Deze delen zijn apart te benoemen. De termen (beeldaspecten) waarmee je dat doet, leer je op deze site.

Je kunt beeldaspecten in 2 groepen verdelen: aspecten die gaan over de voorstelling en aspecten die gaan over de vormgeving. 

Voorstelling > zegt iets over WAT er is gemaakt (Je stelt jezelf de vraag: Wat stelt het voor?).

Vormgeving > zegt iets over HOE het is gemaakt. De beeldaspecten die iets te maken hebben met vormgeving zijn KLEUR, VORM, RUIMTE, COMPOSITIE en LICHT.

Naast voorstelling en vormgeving gaan we het nog hebben over technieken en materialen.