Agenda

 

Week 9

 Bespreken vorige toets

 Inleveren opdracht 28 februari (1e document)
Week 12  Afsluiting 2e periode

 Toets 2e periode
 Afronden praktische opdracht schetsen Beest achtig

Week 13    
Week 15    
Week 17  Afronden opdracht Beest achtig Inleveren opdracht Beest achtig, nakijken en beoordelen in de klas.
Week 18  Meivakantie  
Week 19  Start nieuwe praktische opdracht: Mens in beweging

Mens en verhoudingen.
Start schetsen.

Week 20  Uitleg futurisme, beweging in de beeldende kunst. Huiswerkopdracht: verzamel minimaal 5 plaatjes van sporters en/of dansers
Week 25   Inleveren verslag 3e periode, uitleg volgt.

Maak jouw eigen website met JouwWeb