Beeldanalysemodel

-te gebruiken bij het leren kijken en beschrijven van een kunstwerk (dus ook je eigen werkstuk).

Algemene info
Wat is de titel van het werk?
Wat is het voor werk? (schilderij/beeld/keramiek/tekening/foto/poster/anders nl,
Wat is de naam van de kunstenaar
Wanneer is het gemaakt?
Van welk materiaal is het gemaakt?
Wat vind je ervan als je het voor het eerst bekijkt?

 

Voorstelling
Wat stelt het voor?
Wat is er te zien? Beschrijf het schilderij in minimaal 3 zinnen.

Wat is het thema van het werk?

Zegt de naam van het werk zelf en de tentoonstlling iets over het schilderij?
Is het werkstuk figuratief-realistisch (1), figuratief-geabstraheerd (2) of abstract (3)?

 

 

 

 1                                                                2                                                    3

figuratief-realistisch: de afbeelding lijkt op de werkelijkheid.
figuratief-geabstraheerd: de afbeelding is vervormd of vereenvoudigd, maar nog wel herkenbaar.
abstract: de afbeelding is niet herkendbaar. De afbeelding bestaat alleen uit vorm en kleur.

 

Licht
Is licht van belang in dit werk?
Welk soort licht is er te zien? Waaraan zie je dat?
Wat kan je zeggen over de toepassingen van schaduw in dit werk?
Welk effect onstaat hierdoor?

Meelicht                                                   Tegenlicht                         Eigen schaduw                          Slag schaduw

 

Kleur
Welke soort kleuren zijn er voornamelijk gebruikt?
Kies uit: vooral primaire, vooral secundaire of tertiare kleuren:
Welk kleurcontrast is er toegepast? er zijn meerdere contrasten mogelijk

   

afbeelding 1: complementair contrast. Kleuren die tegenover elkaar staan in de kleurencirkel (oranje-blauw, rood-groen, paars-geel).
afbeelding 2: licht donker contrast. Lichte en donkere kleuren tegenover elkaar (niet verwarren met licht).
afbeelding 3: warm koud contrast. Warme kleuren (alles gemengd met rood) tegenover koude kleuren (alles gemengd met blauw).

 

Vorm
Welke soorten vormen zijn er gebruikt?


geometrische vorm                 organische vorm                 open vorm                                                   gesloten vorm

 

Ruimte
Om een beeld kan je heen lopen, deze staat in de ruimte. In een plat vlak, zoals een foto of een schilderij spreek je over ruimtesuggestie. Er lijkt ruimte te zijn, maar is er niet letterlijk. Hoe is er in het kunstwerk ruimte weer gegeven? Waaraan zie je dat?


Afsnijding                                                    Overlapping                                          Groot (in de voorgrond) klein (in de achtergrond)

 

Hierboven zie je drie voorbeelden van lijnperspectief. Met behulp van de horizon en verdwijpunten wordt er ruimte gesuggereerd op een wiskundig uitgemeten manier. 

Compositie
Als we het hebben over de compositie hebben we het over de manier waarop de objecten in het vlak zijn verdeeld.
Wat voor compositie is er te zien?


diagonale compositie                                           driehoekscompositie                        centrale compositie                 overall compositie

 

Mening achteraf:
Wat vind je mooi aan het kunstwerk/werkstuk?
Wat vind je minder goed gelukt?
Leg je antwoorden duidelijk en uitgebreid ut!!!